Header Ads

Mali poetski čas


Običan čas lektire učenici IX-1 razreda su pretvorili u mali poetski čas. Nastavnica srpskog jezika i književnosti Jovana Miladinović dala im je ideju da čas lektire održe na poseban način, u vidu male priredbe na koju će pozvati svoje nastavnike.  Učenici su ozbiljno shvatili svoje uloge i vrijedno spremali recitacije, izlaganja o životu i djelu pjesnikinje, te prezentaciju na panou koja je krasila školsku tablu tokom tog poetskog časa. Učenici su recitovali stihove iz zbirke pjesama „Na šesnaesti rođendan“ Desanke Maksimović,  govorili o njenom životu i stvaralaštvu, te se podsjetili najtužnije njene pjesme posvećene stradanju nedužnih u Kragujevcu, pjesme „Krvava bajka“ koju je recitovala učenica Tijana Perić.

Ovaj mali poetski čas vodili su učenici Tijana Perić i Boris Todorović, koji su naizmjenično najavljivali recitatore i izlagače. O životu i djelu Desanke Maksimović govorile su učenice Ljubica Đokić i Katarina Stević. Učenica Milica Radojević recitovala je poznatu „Proljećnu pjesmu“, Dušanka Marković „Našu tajnu“, Cvijeta  Gajić „Opomenu“, Bojan  Mićanović „Slutnju“ i „Selice“, Stevo Trivić pjesmu „U zimski dan“,  Goran Stanišić  je recitovao „Zmiju“, Ljubica Đokić „Čežnju“, Katarina Kesić „ Strepnju“, Katarina Stević „Prekor“, Nemanja Peštić je recitovao „Starinsku devojačku pesmu“, a Andrej Zonić pjesmu „Zeleni vitez“.


Na kraju, gosti časa su dobili male poklončiće, ceduljice sa stihovima Desankinih pjesama, koje će ih podsjećati na ovo prijatno druženje sa učenicima IX-1, koji su se potrudili da čas srpskog jezika i književnosti učine posebnim.