Header Ads

Aktivnosti Vijeća učenika

 Vijeće učenika naše škole posjetilo je danas Vijeće učenika Pete osnovne škole. Na taj način započeli smo saradnju s Petom osnovnom školom, ali i uspostavili prijateljske veze. 

Ovom prigodom Vijeće učenika naše škole doniralo je polovnu odjeću, prehrambene proizvode i školski pribor socijalno ugroženim učenicima Pete osnovne škole.

Osim ove humane geste naši učenici su se upoznali s učenicima Pete osnovne škole koji su ih proveli kroz svoju školu i pokazali kako izgledaju njihove učionice, dvorište, sala itd. Učenici su u prijateljskoj atmosferi razmijenili iskustva te tako saznali kako izgledaju sastanci Vijeća i u Četvrtoj i u Petoj osnovnoj školi, kakve aktivnosti planiraju i realizuju.

Voditelji Vijeća učenika Ljiljana Nikešić i Damir Selimbašić zadovoljni su postignutom saradnjom koju će, svakako, nastaviti i u sljedećim godinama.