Header Ads

PODJELA ĐAČKIH / UČENIČKIH KNJIŽICAPodjela učeničkih / đačkih knjižica za učenike Četvrte osnovne škole je predviđena 28. 12. 2017. po sljedećem rasporedu:


  • prvi razred u 10:00 sati
  • predmetna nastava (od VI do IX) u 10:00 sati
  • razredna nastava (od II do V) u 11:00 sati