Header Ads

Predavanje u čast rođendana Muhameda, posljednjeg Božijeg poslanika


Nastavnik islamske vjeronauke Mirzet Ibrić organizovao je predavanje u čast rođendana Muhameda, posljednjeg Božijeg poslanika. Prisutne učenike i nastavnike upoznao je sa životom Muhameda kao i s običajem pravljenja mevluda jer je u toku mevludski mjesec. Prisutni su takođe uživali u mevludskoj hrani i piću.