Header Ads

Dan ružičastih majica - STOP VRŠNJAČKOM NASILJU U ŠKOLAMA BiH





Dan ružičastih majica, Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja, danas će biti obilježen treći put u BiH, a JU Četvrta osnovna škola Brčko dsitrikta BiH je ga obilježava drugu godinu zaredom.

Ovogodišnji slogan kampanje podizanja svijesti o prevenciji vršnjačkog nasilja u školama u BiH je "Trend je biti friend".

Vijeće učenika JU Četvrte osnovne škole Brčko distrikta BiH je u skladu s tim organiziralo obilježavanje ovoga dana kako bi skrenulo pažnju na problem nasilja u školama i načine prevencije istog. Učenici se nadaju da će slogan oživjeti, te da će društvo uvidjeti da biti drug uistinu jeste i da će uvijek biti u trendu.