Header Ads

Pripremna nastava u Četvrtoj osnovnoj školi

Pripremna nastava u našoj školi je počela 10. 4. 2018. godine. Pripremna nastava je svojevrstan uvod za one učenike koji nisu do sad bili u dodiru sa školskim okruženju. Naša škola trenutno ima 20 učenika u pripremnoj nastavi, a trajat će 10 sedmica.