Header Ads

„DJEČIJA NEDJELJA“ uspješno obilježena u našoj školiPrva sedmica oktobra, svake godine, tradicionalno je posvećena obilježavanju “Dječije nedjelje”. “Dječija nedjelja” koja se ove godine obilježava od 01. do 05. oktobra je vrijeme promocije prava djeteta, poboljšanja društvene brige za djecu i jačanja odgovornosti svih nas u poštivanju dječjih prava garantiranih Konvencijom o pravima djeteta.


Iako Konvencija o pravima djeteta postoji gotovo 26 godina, svakodnevno se djeci uskraćuju njihova prava. Djeca u svijetu umiru gladi i od bolesti koje su se mogle spriječiti, ne idu u školu, te svakodnevno trpe nasilje, zlostavljanje i iskorištavanje. Put do potpunog ostvarenja dječjih prava je dug i zato je važno da se kontinuirano radi na tome da se svakom djetetu, a naročito djeci bez roditeljskog staranja osigura najbolje.Djeca su najbolje što imamo i ona su naša budućnost. Zato smo dužni svi mi da poštujemo njihova prava, da im stvorimo okruženje u kojem će moći da bezbrižno rastu i postanu korisni članovi društva.