Header Ads

MEĐUNARODNI DAN GLUHIH I ZNAKOVNOG JEZIKA
Svake godine,u zadnjoj sedmici mjeseca septembra, tradicionalno se u cijelom svijetu obilježava "MEĐUNARODNI DAN GLUHIH I ZNAKOVNOG JEZIKA". Cilj obilježavanja je podizanje svijesti javnosti o specifičnim problemima i potrebama osoba sa oštećenjem sluha, što je jedna od temeljnih pretpostavki za poboljšavanje njihovog položaja u društvu i kvalitetu života. Učenici naše škole su se kroz radionicu upoznali se sa specifičnim problemima osoba sa oštećenjem sluha. Također su imali priliku i da se upoznaju sa znakovnim jezikom.