Header Ads

MEĐUNARODNI DAN POSVEĆEN OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMAU svijetu svaka deseta osoba živi sa nekim oblikom invaliditeta, a većina se suočava sa nerazumijevanjem i diskriminacijom. Zbog toga je ustanovljen 3.decembar, Međunarodni dan posvećen osobama sa posebnim potrebama i invaliditetom.
Misija JU Četvrte osnovne škole je da unaprijedi kvalitet života osoba koje žive sa invaliditetom putem regionalnih i globalnih aktivnosti i da podigne svijest javnosti o veličini problema i njegovim posljedicama. Jedan od ciljeva je i podizanje svijesti o važnosti integracije osoba sa invaliditetom u sve aspekte življenja.
U današnjoj aktivnosti su nam pomogli NVO Asocijacija mladih Brčko distrikt i SDI Jedinstvo Boće, te ima ovim putem zahvaljujemo na donacijama i druženju.