Header Ads

Naša škola druga na takmičenju "Smotra stvaralaštva osnovnih škola Brčko Distrikta BiH i takmičenje horskih ansambala osnovnih škola"Horovi su se takmičili u dvije kategorije: kategroija A-mali dječiji horovi od 1-5 razreda i kategorija B-veliki dječiji horovi od VI-IX razreda osnovne škole.

Na ovogodišnjem takmičenju učešće je uzelo ukupno 8 horskih ansambala sa preko 370 učenika i to: Mali i veliki hor V osnovne škole, veliki hor IV osnovne škole, veliki hor III osnovne škole, veliki i mali hor druge osnovne škole, veliki hor I osnovne škole te veliki hor IX osnovne škole.

Ove godine stručni žiri za ocjenjivanje ansambala činili su profesor muzike Fikret Piskavica koji je profesor harmonike u Muzičkoj školi Brčko te dirigent i osnivač nekoliko horskih ansambala u Brčko Distriktu BiH, Drugi član žirija je profesor muzike Mirko Babić, profesor na predmetu solfeđo, gdje učenici Osnovne muzičke škole uče između ostalog o lijepom pjevanju i treći član žirija je magistar muzičkih umjetnosti iz oblasti dirigovanja Jasmin Hasić - direktor Muzičke škole Brčko, te osnivač i dirigent nekoliko horskih ansambala u Tuzli i Sarajevu.

 Kategorija  A

 Horovi/ zborovi i vokalni ansambli učenika od I-V razreda Naziv škole

Ime rukovodioca ansambla

Bodovi

Osvojeno mjesto

JU Peta osnovna škola
Nermin Kablić
87,22
PRVO MJESTO
JU Druga osnovna škola
Alma Murselović
79,33
DRUGO MJESTO

JU Prva osnovna škola
Dražana Zarić, Biljana Radovanović, Vukosava Todorović, Simana Bijelović Mutavdžić, Dejan Bijelović

71,00

TREĆE MJESTO
JU Četrnesta osnovna škola
Desanka Sajlović
59,22
ČETVRTO MJESTOKategorija  BHorovi/zborovi i vokalni ansambli učenika od VI-IX razreda


Naziv škole

Ime rukovodioca ansambla

Bodovi


Osvojeno mjesto

JU Peta osnovna škola

Vanja Božić

91,55

PRVO MJESTO

JU Četvrta osnovna škola

Nihad Sitarević

86,10

DRUGO MJESTO

JU Treća osnovna škola

Stefana Konjikušić

81,88

TREĆE MJESTO

JU Deveta osnovna škola

Mehmed Kopčalić

75,88

ČETVRTO MJESTO

JU Druga osnovna škola


Ankica Erkić

73,66

PETO MJESTO

JU Prva osnovna škola

Zora Todić

47,11

ŠESTO MJESTO