Header Ads

SIGURNOST DJECE U DIGITALNOM OKRUŽENJUOdjeljenje za obrazovanje u saradnji sa Save the Children je provelo edukaciju za pet nastavnika Odjeljenja za obrazovanje u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, a isti su imali za obavezu da održe predavanje za nastavnike u svojim kolektivima. Predavanje je održano u Četvrtoj i Šestoj osnovnoj školi. Cilj predavanja je prevencija i pravovremeno reagovanje nastavnika na bilo koji oblik nasilja u školi, ali i van nje. Akcenat je stavljen na seksualno nasilje putem interneta.
Uposleni Četvrte i Šeste osnovne škole su prepoznali korist predavanja, te istakli da o ovakvim temama i problemima treba u što većoj mjeri razgovarati.